Wen Yi Hou
Tea Change, 1991
Tea, cotton
9 x 14 x 3/4 Inches