Wen Yi Hou
Moving Change (detail), 1991
Abaca
172 x 88 Inches